Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Εκνευρισμένος με την αντιμετώπιση που είχε ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία

%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22+trbidi%3D%22on%22%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Getur_6T7uU%2FTd9goJGPGBI%2FAAAAAAAAAqw%2F0hdniiHHee0%2Fs1600%2Fbasket66.jpg%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22180%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Getur_6T7uU%2FTd9goJGPGBI%2FAAAAAAAAAqw%2F0hdniiHHee0%2Fs320%2Fbasket66.jpg%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%CE%95%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5+%CE%BF+%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%0D%0A+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B4%CE%B7+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C+%0D%0A%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%BF+%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%8A%CE%B2%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82.%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%2C+%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5+%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BF+%CE%99%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82+%CE%BD%CE%B1+%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B8%CE%B1+%0D%0A%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BD%CE%B5+%CF%84%CE%B9%CF%82+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%2C+%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%BF+%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82+%0D%0A%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%B5+%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5+%CE%B3%CF%8D%CF%88%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9%2C+%CE%BC%CE%B5+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9+%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7+%0D%0A%CE%BC%CE%AF%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AC.%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%C2%AB%CE%A0%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5+%CE%B4%CF%8D%CE%BF+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1.+%CE%A3%CF%84%CE%BF+%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF+%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%0D%0A%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84.+%CE%A3%CF%84%CE%BF+%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82.+%CE%94%CE%B5%CE%BD+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE+%CE%BD%CE%B1%0D%0A+%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82.+%CE%95%CE%AF%CF%80%CE%B1+%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82%2C+%0D%0A%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%89+%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1.+%CE%A4%CE%BF+%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CF%8C%CF%84%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5+%0D%0A4-20+%CE%B5%CE%BB% ~i A 3 Wt: M 3 W E Y>@ #9 U X PQ ":P z F 4%CF%89%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1.+%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7+%28%CF%83.%CF%83.+%CE%99%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%29%2C+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%AD%CF%87%CF%89+%0D%0A%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9+%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF+%CF%83%CE%BF%CF%85.+%CE%9F+%CE%A6%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B787%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%0D%0A%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%89+%CF%8C%CE%BB%CE%B1+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BC+%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%84+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AE%CF%83%CF%89.+%CE%A0%CE%AE%CF%81%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%0D%0A%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5+%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC+%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD+%CF%84%CE%BF+%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82.%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%CE%91%CE%BD+%CE%BF+%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%BF+%CE%99%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82+%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B8%CE%B1+%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B5+%CE%BC%CE%B9%CE%B1+%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%2C+%0D%0A%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%BF+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%2C+%CF%84%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%BF+%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82+%28%CF%83.%CF%83.+%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%0D%0A%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%29+%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1.+%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7+%28%CF%83.%CF%83.+%CE%99%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%29%2C+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%AD%CF%87%CF%89+%0D%0A%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9+%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF+%CF%83%CE%BF%CF%85.+%CE%9F+%CE%A6%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%89+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CF%84%CE%BF+%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD.+%CE%9F%CE%B9+%0D%0A%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%AD%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AE+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.+%CE%89%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9.+%CE%91%CF%85%CF%84%CE%AE+%CE%B7+%0D%0A%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B3%CE%B9%E2%80%99+%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C+%CF%84%CE%BF+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF.+%CE%9F+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%0D%0A%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82%2C+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC+%CE%BF+%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5+%CE%B3%CF%8D%CF%88%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%0D%0A%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B5+%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AC%C2%BB%2C+%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B5+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BF+%0D%0A%CE%BA%CF%8C%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B5%3A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9+%CE%BF%CE%B9+%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9.+%CE%95%CE%B3%CF%8E+%CE%B8%CE%B1+%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%89+%CF%84%CE%B9%CF%82+%CF%80%CE%B9%CE%BF%0D%0A+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82+%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%82.+%CE%94%CE%B5%CE%BD+%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA+%CE%B3%CE%B9%E2%80%99+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC.+%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AE+%0D%0A%CE%BC%CE%B1%CF%82+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%A3%CE%95%CE%A6.+%CE%A1%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%89%2C+%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82%2C+%CF%80%CF%8E%CF%82%0D%0A+%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B7+%CE%B4%CF%8C%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5+%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%89+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B7.+%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C+%0D%0A%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE.+%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C+%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE.+%0D%0A%CE%94%CE%B5%CE%BD+%CE%BC%CE%B5+%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9+%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%B8%CF%8E%C2%BB.%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου